soutez2018-04-11T13:40:01+00:00

ANOMALIA

ve spolupráci

vyhlašují soutěž o účast 3 tvůrčích týmů v inkubátoru
ANOMALIA STORY a CHARACTER DESIGN LAB

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je návrh námětů animovaného celovečerního filmu, krátkého filmu nebo seriálu.
Nejlepší 3 náměty dostanou příležitost k dopracování v inkubátoru ANOMALIA STORY & CHARACTER DESIGN LAB pod vedením profesionálů Robert Lence (Disney, Pixar, Dreamworks) a Ricky Nierva (Pixar)

TVŮRČÍ TÝMY

Tvůrčí tým je složen ze 3 tvůrců ve Story Labu a 2 výtvarníci v Character Design Labu. Pro představu tým lze sestavit například z následujících profesí:

 • 1 autor / režisér
 • 1 scénárista
 • 1 storyboardista
 • 2 výtvarníci

V případě, že trojčlenný tým Story Labu nemá vlastní výtvarníky, organizátor pomůže výtvarníky zajistit na vyžádání.

JAK SE ZÚČASTNIT

Zájemci o účast v soutěži předloží stručný koncept soutěžního díla ve formátu:

 • Žánr: komedie, akční, dobrodružné
 • Cílová skupina: děti 6-9, rodina, dospělé publikum
 • Formát: celovečerní film, ktátký film nebo seriál

Každý soutěžní návrh musí být podán se samostatně vyplněnou soutěžní přihláškou.

SEZNAM PŘÍLOH

 • Popis příběhového konceptu (max. 900 znaků )
 • Autorský záměr (max. 900 znaků )
 • Profil hlavní postavy (max. 900 znaků )
 • Výtvarná skica hlavní postavy (první vizuální nápad, nepovinné)
 • CV členů týmu
 • Upozornění: Všechny zaslané podklady musí být zaslány v anglickém jazyce.

POROTA

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

Předseda: Rich Quade (PIXAR)

Zástupce partnera: Tomáš Rychetský (Anifilm), Jiří Sulženko (DEPO 2015 Plzeň)

Ostatní členové: Robin Cooper (PIXAR), David Toušek (ANOMALIA)

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

 • Originalita, výtvarný směr řešení (skica hl. postavy)
 • Jednoduchost, srozumitelnost a reprezentativnost
 • Dlouhodobá motivace tvůrčího týmu (autorské sdělení)
 • Naplnění podmínek

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

25. dubna – registrace projektu
Vyplňte nejpozději v tomto termínu přihlášku přes online formulář na konci této stránky

4. května – vyhlášení výsledků na Anifilmu
Vyhlášení námětů na festivalu animovanéo filmu Anifilm v Třeboni. O výsledcích Vás budeme informovat na Váš email.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou přihlášku nejpozději do 15.00 hodin 31. dubna 2018 prostřednictvím online formuláře.
 • Spoluúčast 4.000Kč za každého člena týmu
 • Za čas a datum podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící.
 • Odesláním vyplněné online registrace soutěžící dávají souhlas s podmínkami soutěže a s případným bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora.
 • Vyhlašovatel má právo neudělit podporu tvůrčím skupinám v počtu 3 vítězů bez uvedení důvodů.

Více o STORY & CHARACTER DESIGN LAB 2018

Rozhovory s českými účastníky ANOMALIA 2017

Jan Saska a Vašek Hašek s krátkým filmem Hurikán

Jan Švarc z Kluků ve spolek s TV seriálem

Pavel Ondrašík z Filmového uzlu Zlín s Večerníčkem