Jak získat rekvalifikační kurz zdarma od Úřadu práce

//Jak získat rekvalifikační kurz zdarma od Úřadu práce

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma od Úřadu práce

 

Co je rekvalifikace

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Možnosti finanční podpory z Úřadu práce

Současná legislativa poskytuje možnost zájemcům o zaměstnání, požádat o uhrazení rekvalifikačního kurzu Úřad práce. Co je rekvalifikační kurz?

Je však pouze na zvážení schvalovací komise úřadu práce, zda žádost o proplacení kurzu schválí. Schvalovací proces trvá 4 týdny.

Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, mají podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce.

Pokud chcete požádat úřad práce o proplacení kurzu Animátor 3D postav, kontaktujte nás a my vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady.

Jak postupovat

  1. Objednejte si rekvalifikační kurz Animátor 3D postav a uveďte v objednávce, že jste registrován(a) na Úřadu práce.
  2. Zašleme vám veškeré dokumenty potřebné pro to, aby vám úřad práce mohl schválit a proplatit kurz. Obdržíte od nás kalkulaci, cenovou nabídku, kopii schválené akreditace daného kurzu, včetně obsahové náplně vybraného rekvalifikačního kurzu.
  3. Úřad práce vám, v případě schválení vaší žádosti, předá potvrzení o úhradě kurzu, které nám odevzdáte. Tím budete do kurzu zařazeni.

Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením rekvalifikačního kurzu. Schvalovací řízení na úřadu práce trvá 4 týdny.

Nesplňujete požadavky pro získání rekvalifikačního kurzu zdarma?

Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat.

 

2018-05-15T20:49:49+00:00May 11th, 2018|